Choyshablar uchun ko’p qo’lamli «Okland» javoni (Qora fon/Delano yo’g’ochi)