Kiyim saqlash uchun mo’ljallangan ko’p ko’lamli «Okland» javoni (qora fon/Delano yo’q’ochi)