Tortma bilan jihozlangan «Okland» stoli (Qora fon/Delano yo’g’ochi)