«Gloriya» karovot oldida joylashtiriladigan tumba (Oq/Oq porloq)